دوست من شما میتونی با پرکردن فرم زیر از جدیدترین فرصت های شغلی پیشنهاد شده به گروه آموزشی فرساد صفوی مطلع شده و نسبت به همکاری با ما در زمینه تبلیغ نویسی درخواست خود را ارسال و با توجه به توانایی هات به ما ملحق بشی

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.